Praca: Specjalista

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 60438

Warunki pracy

−Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
−Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
−Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.
−Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
−Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
−Praca w warunkach narażenia na stres.
−Wyjazdy służbowe.
−Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
−Praca wymagająca dyspozycyjności.

Zakres zadań

 • realizacja zadań z zakresu współpracy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z partnerami zagranicznymi w celu zapewnienia skutecznej, wielostronnej współpracy zagranicznej i wymiany naukowo-technicznej
 • tworzenie treści w mediach społecznościowych, aktywna komunikacja z użytkownikami mediów społecznościowych, prowadzenie profili w mediach społecznościowych (Facebook,Twitter, YouTube,i inne) w zakresie współpracy z zagranicznymi partnerami
 • współpraca przy przygotowywaniu projektów stanowisk i oficjalnych wystąpień Głównego Geodety Kraju oraz korespondencji w zakresie spraw międzynarodowych oraz współpracy zagranicznej
 • prowadzenie kampanii i działań na rzecz utrzymania zaangażowania użytkowników mediów społecznościowych
 • zapewnienie opracowania programów i koordynacja organizacji wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie w celu odpowiedniej wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji w dziedzinie geodezji i kartografii na forum międzynarodowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość problematyki prawa Unii Europejskiej
 • dobra znajomość administrowania mediami społecznościowymi
 • znajomość zagadnień z zakresu współpracy międzynarodowej
 • kreatywność, nieszablonowość
 • zdolności interpersonalne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Public relations
 • marketing
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyGłówny specjalista

Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,- okresowe spiętrzenie zadańMiejsce i...

Główny specjalista

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze:- statycznym, związane...

Starszy specjalista

Warunki pracy- udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,Miejsce i otoczenie...

Specjalista

Warunki pracy- udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,Miejsce i otoczenie...

Główny specjalista

Warunki pracyBudynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki...

Starszy specjalista

Warunki pracy–Praca administracyjno-biurowa.–Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z...

Specjalista

Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Specjalista

Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:-...