Praca: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Ciechanów
Ogłoszenie o naborze Nr 57397

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca o charakterze biurowym
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca przy monitorze ekranowym poniżej dobowego czasu pracy
- wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, m.in. dziennika korespondencyjnego, dziennika podawczego
 • obsługiwanie poczty elektronicznej i tradycyjnej (papierowej) przychodzącej i wychodzącej z wydziału oraz rozdzielanie dokumentacji pracownikom wydziału zgodnie z dekretacją kierownictwa wydziału
 • prowadzenie listy obecności
 • sporządzanie wykazu przesyłek nadanych i poleconych
 • udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników wydziału
 • obsługa komputera, sporządzanie pism, kserokopii dokumentów
 • archiwizowanie i brakowanie dokumentacji kierownictwa wydziału i dokumentacji związanej z funkcjonowaniem sekretariatu wydziału oraz udzielanie niezbędnej pomocy pracownikom wydziału w dokonywaniu przez nich archiwizacji i brakowania dokumentów
 • redagowanie pism na polecenie naczelnika wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Microsoft Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyInspektor

Warunki pracy- praca biurowa- obsługa klientów zewnętrznychMiejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:- praca w pomieszczeniu biurowym-...

Starszy inspektor

Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych,...

Starszy inspektor

Warunki pracyStanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej...

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy-praca biurowa,-praca poza siedzibą urzędu, w terenie (w szczególności rozprawy administracyjne),-praca w siedzibie urzędu,-wyjazdy...

Inspektor

Warunki pracy- praca w siedzibie urzędu,- kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentami,- naturalne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała,- praca przy...

Starszy inspektor

Warunki pracypraca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy...

Inspektor / Starszy Inspektor

(Pion Spraw Pracowniczych/Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych)Umowa na zastępstwoNaszym pracownikom oferujemy:stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o...

Starszy inspektor

Warunki pracyNaszym pracownikom oferujemy:- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni...