Praca: Starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 54709

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

Zakres zadań

 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia WIOŚ w celu wydania decyzji lub postanowienia w II instancji, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • Współpraca z innymi organami i instytucjami w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • Analiza orzecznictwa wydawanego przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i GIOŚ, a także orzecznictwa sądów administracyjnych oraz nadzór nad jednolitością wydawanych orzeczeń, informowanie WIOŚ o ukształtowanej linii orzeczniczej dotyczącej gospodarki odpadami;
 • Rozpatrywanie merytoryczne wniosków o podjęcie interwencji oraz skarg na działanie WIOŚ, interpelacji poselskich, kierowanych do GIOŚ, w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami oraz, w celu rozwiązania zgłaszanych problemów i zaproponowania działań zapobiegających wystąpienia problemów w przyszłości.
 • Opiniowanie aktów prawnych oraz innych dokumentów w celu przygotowania stanowiska GIOŚ. Sporządzanie i przedstawianie kierownictwu i innym organom propozycji zmian przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami;
 • Prowadzenie kontroli użytkowników środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku ochrona środowiska/inżynieria środowiska;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami;
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyStarszy specjalista

Warunki pracyPracownikom oferujemy: •proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 600,66 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,4•dodatek za wysługę...

Specjalista

Warunki pracy- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;- budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;- praca...

Starszy specjalista

Warunki pracyBudynek nr 4 Komendy Głównej PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony, II...

Specjalista

Warunki pracypraca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność...

Główny specjalista

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i...

Główny specjalista

Warunki pracy•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca przy komputerze- wyjazdy służbowe krajowe i...

Główny specjalista

Warunki pracypraca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Departament Analiz i Strategii mieści się...

Główny specjalista

Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...