Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 62375

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
•szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym w szczególności w zakresie: •opracowywania projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych inicjowanych przez Ministerstwo, •uzgadniania i konsultowania przygotowanych projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, w tym z Komisją Europejską (udział w procedurze notyfikacji projektu), •reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach Komisji Prawniczej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych, w tym w posiedzeniach komisji i zespołów sejmowych i senackich), •opiniowania projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Wydziału, w tym przygotowywania projektów stanowisk Ministra i Rady Ministrów wobec tych projektów, •monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z procesu legislacyjnego nad poszczególnymi projektami oraz opracowywania materiałów informacyjnych o procesie legislacyjnym, •zgłaszanie propozycji do wykazów prac legislacyjnych Ministra lub prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
 • Zadanie 2: Dokonywanie analiz prawnych, w tym w szczególności: •przygotowywanie projektów stanowiska Ministra wobec wystąpień organów właściwych w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, •przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia urzędów administracji publicznej, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych.
 • Zadanie 3: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału, w tym w szczególności: •analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, •analizowanie planowanych zmian prawnych, w tym dokonywanie ocen planowanych zmian i formułowanie wniosków z tych analiz.
 • Zadanie 4: Zapewnianie obsługi ciał kolegialnych (międzyresortowy zespół do spraw reformy prawa użytkowania wieczystego): •wsparcie administracyjne prac ciał kolegialnych (w tym m.in. prowadzenie dokumentacji z ich działalności) •obsługa merytoryczna posiedzeń ciał kolegialnych •udział w posiedzeniach ciał kolegialnych •przygotowywanie spotkań ciał kolegialnych lub innych organów pomocniczych pod względem organizacyjnym
 • Zadanie 5: Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich: •gromadzenie materiałów •przygotowywanie odpowiedzi •prowadzenie konsultacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, geodezyjne lub inne związane z gospodarką nieruchomościami lub gospodarką przestrzenną
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami, doradztwa lub obsługi prawnej
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w tym w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty  Specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań-praca przy komputerze;-praca związana z obsługą wyposażenia...

  Specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1.Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.2.Zagrożenie...

  Specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...

  Specjalista

  Warunki pracyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4...

  Główny specjalista

  Warunki pracyWarunki pracy:Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1.Krajowe lub zagraniczne wyjazdy...

  Główny specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...

  Główny specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...

  Główny specjalista

  Warunki pracyPracownikom oferujemy: • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,...