Praca: Młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 15558

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • prowadzenie procesów wybranych zmian (w tym notyfikacji) w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu procedurami w celu przygotowania dokumentów, będących podstawą wydania decyzji Prezesa Urzędu o dokonaniu lub odmowie zaproponowanej zmiany porejestracyjnej,
 • koordynacja procesu wybranych zmian (w tym notyfikacji) w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej,
 • przygotowywanie protokołów oceny wybranych zmian (zgodnie z SOP) oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Prezesa Urzędu ,
 • prowadzenie rejestru złożonych przez podmiot odpowiedzialny wniosków o dokonanie zmiany danych w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych,
 • przygotowywanie korespondencji administracyjnej Wydziału w sprawach wewnętrznych Urzędu.,
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość Prawa farmaceutycznego oraz K.p.a.,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administracji - 1 rok
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/mlodszy-specjalista_1797260.html
APLIKUJ TERAZ