Praca: Starszy inspektor

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Ciechanów
Ogłoszenie o naborze Nr 22145

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca w siedzibie urzędu/wydziału,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- zagrożenie korupcją,
- praca na parterze,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, zaproszeń oraz wniosków w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce,
 • weryfikowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządzanie wezwań do uzupełnienia brakujących dokumentów,
 • rejestrowanie wniosków w systemach informatycznych,
 • sprawdzanie cudzoziemców w systemach informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie: Dział I, Rozdział 4, 6-10 oraz Dział II, Rozdział 1, 3, 4, 6-7, 9-11, o opłacie skarbowej
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), obsługi klienta, analitycznego myślenia, współpracy w zespole
 • skuteczna komunikacja
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-inspektor_1914439.html
  APLIKUJ TERAZ