Asystent w Dziale Technicznym

Firma KO-RA Sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Asystent w Dziale Technicznym
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Perzyńskiego 12
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • pełnienie nadzoru nad robotami w specjalności sanitarnej, elektrycznej,
 • pełnienie nadzoru nad realizowanymi umowami z podwykonawcami,
 • współpraca przy opracowaniu zakresów robót na wykonanie remontów bieżących,
 • współpraca w przygotowaniu dokumentacji kwalifikacyjnej do realizacji remontów, napraw i usuwania awarii,
 • udział w komisjach technicznych, wizjach w lokalach,
 • sporządzania protokołów szkód, odpowiedzi na wystąpienia lokatorów, odwołań od decyzji administracyjnych, itp.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca w biurze i w terenie,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
Wymagania niezbędne:
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),
 • przygotowanie zawodowe (uprawnienia mile widziane),
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego mile widziana,
 • doświadczenie pracy w firmie o podobnym profilu mile widziane,
 • umiejętność kosztorysowania mile widziane.

Zatrudnimy również osoby, które chciałyby pracować na emeryturze.

 

Warunki pracy do omówienia na bezpośrednim spotkaniu.

Dokumenty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez firmę KO-RA Sp. z o.o., ul. Perzyńskiego 12, 01-883 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”

Najnowsze oferty pracy:

Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

dzisiaj

Aon

mazowieckie /

Więcej informacji

Kontroler Jakości

dzisiaj

YANGO Sp. z o.o.

mazowieckie / Opacz-Kolonia, 500m od granicy Warszawy

Więcej informacji
Więcej ofert pracy