Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113089

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-       budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Zapewnia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w szczególności: zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosuje środków bezpieczeństwa fizycznego, zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji, zapewnia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, okresową kontrolę ochrony informacji niejawnych, opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych i nadzoruje jego realizacji.
 • Wykonuje czynności związane ze sprawami obronnymi, w szczególności wykonuje zadania wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny.
 • Wykonuje czynności związane ze sprawami dotyczącymi zarządzania kryzysowego, w szczególności koordynuje, opracowuje oraz wdraża dokumentację oraz procedury związane z zarządzaniem kryzysowym.
 • Prowadzi zwykłe postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowań sprawdzających, prowadzi wykaz osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz wykaz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
 • Prowadzi ewidencję materiałów niejawnych, w tym realizuje zadania związane z przyjmowaniem, rejestracją, przechowywaniem, udostępnianiem, wydawaniem, wysyłaniem i archiwizacją dokumentów niejawnych.
 • Przyjmuje, ewidencjonuje i przechowuje oświadczenia o stanie majątkowym pracowników.
 • Prowadzi sprawy związane z przeciwdziałaniem korupcji w GIOŚ.
 • Wykonuje zadania związane ze składaniem oświadczeń lustracyjnych przez pracowników.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz przeciwdziałania korupcji.
 • Poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum: „TAJNE”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w tym 1 rok na stanowisku pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub w obszarze zarządzania kryzysowego
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów dotyczących obrony Ojczyzny
 • Znajomość przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony
 • Znajomość procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna i Internet).
 • Przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, Wojskowe Służby Informacyjne.
 • Poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum: „TAJNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs obronny

Najnowsze oferty pracy:

Lekarz Stomatolog

wczoraj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Ekspert ds. Relacji z Klientem

wczoraj

GRUPA PZU

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

wczoraj

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe...

Więcej informacji

Główny specjalista

wczoraj

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca na tym stanowisku związana jest z permanentną obsługą klientów zewnętrznych. Do obowiązków pracownika należy przeprowadzanie...

Więcej informacji