Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113382

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • Praca przy komputerze

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Współpracuje z jednostkami GUS i zainteresowanymi organami spoza GUS, koordynuje prace związane z przygotowaniem opisów badań, zestawów danych GUS i spoza GUS w określonej w programie badań dziedzinie statystyki, w celu terminowego przygotowania załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie PBSSP
 • Monitoruje kompletności zapisów, analizuje i weryfikuje prawidłowość metadanych wprowadzanych przez jednostki autorskie w modelach dedykowanych do opracowania PBSSP, w określonej w programie badań dziedzinie statystyki, na poszczególnych etapach przygotowywania PBSSP
 • Analizuje i weryfikuje poprawności zapisów w raporcie publikacyjnym programu badań statystycznych statystyki publicznej, w określonej w programie badań dziedzinie statystyki
 • Współpracuje z Radą Statystyki – sporządza informacje o przebiegu prac związanych z opracowywaniem projektu PBSSP w celu przedstawienia ich na posiedzeniach RS; sporządza analizy ryzyka odnośnie postępu prac związanych z przygotowywaniem PBSSP w celu dotrzymywania terminów i jakości przekazywanego materiału oraz podejmowania działań naprawczych
 • Koordynuje przygotowywanie szczegółowych formatów przekazywanych danych do udostępniania na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
 • Przygotowuje założenia do szablonów podstawowych raportów, niezbędnych autorom metadanych oraz służącym udostępnianiu metadanych zgromadzonych w Repozytorium Metadanych dla obszarów metadanych koordynowanych przez Wydział
 • Koordynuje prace nad gromadzeniem metadanych, przydziela uprawnienia do metadanych; udziela wyjaśnień (pisemnie, telefonicznie, e-mail itp.) jednostkom współtworzącym program i użytkownikom informacji statystycznych
 • Organizuje i koordynuje prace związane z przeprowadzaniem szkoleń i warsztatów w celu poprawnego opracowania projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej w systemie, który służy do opracowywania PBSSP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość funkcjonowania struktur statystyki publicznej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość etapów procesów legislacji
 • Umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji

Najnowsze oferty pracy:

Pracownik magazynowy

dzisiaj

ManpowerGroup

mazowieckie / Nasielsk

Więcej informacji

Księgowa / Księgowy

dzisiaj

B.D. Art Sp. z o.o. Sp.K

mazowieckie / Małkinia Górna, (powiat ostrowski)

Więcej informacji
Więcej ofert pracy