Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114103

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Analizuje, ocenia i opiniuje wnioski inwestycyjne, programy inwestycyjne, koncepcje programowo-przestrzenne oraz wartości kosztorysowe inwestycji (WKI). Dokonuje wizji lokalnych budynków będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
 • Analizuje i ocenia potrzeby inwestycyjne w zakresie budownictwa inwestycyjnego i projektów dofinansowywanych ze środków europejskich realizowanych przez jednostki organizacyjne KAS oraz ustala priorytety przy wprowadzaniu inwestycji do planu.
 • Opracowuje wnioski o zapewnienie finansowania oraz uruchomienie rezerwy na potrzeby projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne KAS, dofinansowywanych ze środków europejskich.
 • Opiniuje dokumenty dotyczące realizacji inwestycji, w tym zmiany terminów przyjętych w harmonogramie. Nadzoruje postęp robót budowlanych i opiniuje rozliczenia inwestycji. Analizuje wykorzystanie środków finansowych nadzorowanych inwestycji.
 • Dokonuje oceny zasadności oraz prawidłowości przygotowanych wniosków o wygaszenie trwałego zarządu lub przekazanie nieruchomości innej jednostce organizacyjnej.
 • Doradza jednostkom organizacyjnym KAS w doborze optymalnych rozwiązań i technologii w zakresie budownictwa, w tym energooszczędnych technologii z wykorzystaniem energii odnawialnych.
 • Monitoruje działania jednostek organizacyjnych KAS wynikające z ustawy o efektywności energetycznej i ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
 • Analizuje dane z jednostek organizacyjnych KAS dotyczące działań zrealizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz opracowuje informacje i zestawienia w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji inwestycji budowlanych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad i przepisów dotyczących sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Znajomość przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu kosztorysowania w budownictwie
 • Uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Uprawnienia do sporządzania audytu energetycznego
 • Znajomość opracowywania projektu budżetu państwa w zakresie inwestycji budowlanych

Najnowsze oferty pracy:

Team Leader (German Operational Support Team)

dzisiaj

Coloplast Business Centre Sp z o.o.

mazowieckie /

Więcej informacji

Specjalista ds. Socjalnych

dzisiaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Pracownik ds. obiektów i budowli specjalnych

dzisiaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: opracowywanie i opiniowanie warunków technicznych, przepisów, wytycznych i instrukcji związanych z utrzymaniem, diagnostyką i naprawą...

Więcej informacji

Specjalista ds. gwarancji (budownictwo drogowe)

wczoraj

TRAKCJA S.A.

mazowieckie / Warszawa

Twój zakres obowiązków Przyjmowanie, rejestracja oraz weryfikacja zgłoszonych usterek na zakończonych inwestycjach. Organizacja i koordynacja procesu...

Więcej informacji