Główny specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114057

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym projekty umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa – Minister albo Skarb Państwa – Ministerstwo oraz umów zlecających realizację zadania publicznego, a także wspomaga komórki organizacyjne Ministerstwa w przygotowywaniu ww. projektów umów
 • Sporządza projekty opinii prawnych oraz udziela porad prawnych, w tym dotyczących umów, których weryfikacja pozostaje w zakresie wykonywanych zadań Wydziału oraz w sprawach horyzontalnych z zakresu właściwości Departamentu
 • Sporządza pod nadzorem radcy prawnego projekty pism kierowanych do sądów oraz innych organów w sprawach dotyczących Ministra i Ministerstwa, a następnie przedkłada je do podpisu radcy prawnemu w
 • Sporządza pod nadzorem radcy prawnego projekty pism kierowanych w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie należności Skarbu Państwa – Ministra lub Skarbu Państwa – Ministerstwa
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty decyzji administracyjnych lub postanowień
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z oceną legalności decyzji w zakresie nacjonalizacji przedsiębiorstw i ich mienia
 • Współdziała z Prokuratorią Generalną RP w zakresie spraw należących do właściwości Ministra lub Ministerstwa
 • Uczestniczy w prowadzeniu ewidencji spraw administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych w Departamencie oraz, w których Departament zapewnia zastępstwo Ministra

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze obsługi prawnej lub procesowej albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiewiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Pracownik magazynowy

  dzisiaj

  ManpowerGroup

  mazowieckie / Nasielsk

  Więcej informacji

  Księgowa / Księgowy

  dzisiaj

  B.D. Art Sp. z o.o. Sp.K

  mazowieckie / Małkinia Górna, (powiat ostrowski)

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Prawnik / Radca Prawny

  dzisiaj

  SERIS Konsalnet Security sp. z o.o.

  mazowieckie / Warszawa

  Zadania: sporządzanie oraz opiniowanie umów gospodarczych; kontakt z organami administracji publicznej; analiza i opracowywanie dokumentacji w języku...

  Więcej informacji

  Prawnik wewnętrzny

  wczoraj

  Energop Sp. z o.o.

  mazowieckie / Sochaczew

  Udzielanie organom władz Spółki i jej komórkom organizacyjnym porad prawnych, wyjaśnień w zakresie stosowania prawa oraz opracowywanie opinii na piśmie...

  Więcej informacji