Główny specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116355

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i zatwierdza pod względem formalno-prawnym projekty umów, porozumień i innych aktów prawnych związanych z obsługą inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Udziela pracownikom departamentu porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w zakresie zadań związanych z realizacją inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Bierze udział w tworzeniu projektów aktów prawnych merytorycznie związanych z realizacją inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Przygotowuje opinie prawne w sprawach merytorycznie związanych z realizacją inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Realizuje wewnętrzne i zewnętrzne procedury wynikające z obiegu dokumentów w zakresie związanym z zawieraniem umów, porozumień i powstawaniem innych aktów prawnych związanych z realizacją inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Prowadzi korespondencję dotyczącą kwestii prawnych, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i odpowiedzi na skargi związane z realizacją inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Monitoruje zmiany przepisów prawnych w zakresie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz komunikuje przełożonym ewentualną konieczność wdrożenia zmian dotyczących realizacji inwestycji w ramach KPO.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w realizacji zadań związanych z opiniowaniem projektów aktów prawnych
 • Znajomość Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
 • Znajomość problematyki UE w zakresie wsparcia projektów kulturalnych
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość organizacji prac legislacyjnych na ścieżce rządowej oraz parlamentarnej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja – werbalna i pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Tłumacz języka chińskiego

  dzisiaj

  Power Construction Corporation of China, Ltd Sp. z o.o.

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji

  Konsultant / Konsultantka ds. Telesprzedaży

  dzisiaj

  T-Mobile Polska S.A.

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy