Główny specjalista

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116992

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad eksportem żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Samodzielnie opracowuje instrukcje/wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, a także projekty procedur dotyczących postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Ustala warunki weterynaryjne obowiązujące przy wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wzory weterynaryjnych świadectw zdrowia, opracowywanie kwestionariuszy, tworzenie list specyficznych zakładów zatwierdzonych na kraje trzecie).
 • Bierze udział w przygotowywaniu audytów/kontroli krajów trzecich mających na celu zatwierdzenie zakładów sektora spożywczego lub utrzymanie uprawnień eksportowych, bierze udział w wyżej wymienionych audytach/kontrolach, opracowuje wnioski poaudytowe/pokontrolne oraz uwagi do protokołów i raportów poaudytowych/pokontrolnych.
 • Prowadzi kontrole, sporządza informacje o wynikach kontroli oraz monitoruje wyniki kontroli zakładów sektora mięsnego, by mogły one prowadzić eksport oraz utrzymać uprawnienia eksportowe, w szczególności w odniesieniu do rynku USA i Izraela.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego lub w obszarze produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Wiedza: znajomość przepisów unijnych i krajowych dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Kompetencje: samodzielność, inicjatywa, rzetelność, terminowość, komunikatywność.
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy w stresie i pod presją czasu, umiejętności pracy w zespole, asertywności, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i bezprecedensowych, umiejętności analityczne, właściwej argumentacji i podejmowania decyzji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Office Manager

  dzisiaj

  LeverX Group

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji

  Samodzielny Referent w Wydziale Usług Dystrybucyjnych

  dzisiaj

  PGE Dystrybucja S.A.

  mazowieckie / Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Pomocnik technika weterynarii

  wczoraj

  Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

  mazowieckie / Piaseczno

  pomoc lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt, wykonywanie zabiegów...

  Więcej informacji

  Specjalista

  2023-03-21

  Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń...

  Więcej informacji