Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126141

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- wysiłek fizyczny,


- praca pod presją czasu,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Prowadzi sprawy dotyczące delegowania sędziów sądów powszechnych do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie powszechnym, sądzie administracyjnym lub Sądzie Najwyższym, a także dotyczące delegowania referendarzy sądowych, asystentów sędziego oraz urzędników sądowych do pełnienia obowiązków w innym sądzie.
 • Realizuje zadania dotyczące delegowania sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych, urzędników sądów i prokuratury do pełnienia czynności lub wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej, w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych lub Biurze Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Prowadzi sprawy dotyczące delegowania urzędników sądów i prokuratury do pełnienia czynności w innym sądzie, w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej.
 • Przygotowuje projekty opinii wniosków o delegowanie sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i urzędników sądowych do innych sądów, do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości, w tym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także innych instytucji.
 • Udziela informacji osobom delegowanym w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa pracy oraz w sprawach kadrowych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, interwencje posłów i senatorów, a także wystąpienia innych podmiotów, w zakresie właściwości wydziału.
 • Obsługuje systemy i narzędzia informatyczne wspierające realizację zadań Wydziału w zakresie osób delegowanych, w tym system finansowo-księgowy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz system MS-WF workflow.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą kadrową
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości
 • Znajomość przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Znajomość ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 • Znajomość prawa pracy oraz przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Legalis)
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, otwartość na zmiany, komunikacja, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, asertywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Pracownik ds. administracji kadrowej

2023-09-21

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracowników oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej (w...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-09-21

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji