Główny specjalista

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126303

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad eksportem żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Samodzielnie opracowuje instrukcje/wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, a także projekty procedur dotyczących postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Ustala warunki weterynaryjne obowiązujące przy wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wzory weterynaryjnych świadectw zdrowia, opracowywanie kwestionariuszy, tworzenie list specyficznych zakładów zatwierdzonych na kraje trzecie).
 • Bierze udział w przygotowywaniu audytów/kontroli krajów trzecich mających na celu zatwierdzenie zakładów sektora spożywczego lub utrzymanie uprawnień eksportowych, bierze udział w wyżej wymienionych audytach/kontrolach, opracowuje wnioski poaudytowe/pokontrolne oraz uwagi do protokołów i raportów poaudytowych/pokontrolnych.
 • Prowadzi kontrole, sporządza informacje o wynikach kontroli oraz monitoruje wyniki kontroli zakładów sektora mięsnego, by mogły one prowadzić eksport oraz utrzymać uprawnienia eksportowe, w szczególności w odniesieniu do rynku USA i Izraela.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego lub w obszarze produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Wiedza: znajomość przepisów unijnych i krajowych dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Kompetencje: samodzielność, inicjatywa, rzetelność, terminowość, komunikatywność.
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy w stresie i pod presją czasu, umiejętności pracy w zespole, asertywności, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i bezprecedensowych, umiejętności analityczne, właściwej argumentacji i podejmowania decyzji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientami naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca...

Więcej informacji

Główny specjalista do spraw legislacji

dzisiaj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji