Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127319

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – raz na kwartał - udział w spotkaniach z przedstawicielami organów UE, a także w konferencjach zagranicznych z obszaru polityki przemysłowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz – udział w spotkaniach z przedstawicielami administracji publicznej oraz organizacji branżowych

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • przygotowuje dokumenty strategiczne w zakresie polityki przemysłowej (koncepcje, strategie, polityki, plany),
 • uczestniczy w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa (bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach związanych z członkostwem w UE i ONZ, uczestniczy w opracowywaniu wspólnych stanowisk państw członkowskich, opiniuje dokumenty, uzgadnia stanowiska, koordynuje obieg dokumentów związanych z przygotowaniem stanowiska Ministerstwa na posiedzenia organów UE (m.in.: Rada UE, Coreper, etc.) i ONZ, monitoruje i analizuje zobowiązania wynikające z procesu decyzyjnego w UE i ONZ),
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc. w zakresie polityki przemysłowej,
 • organizuje spotkania i wydarzenia krajowe/ międzynarodowe Ministerstwa,
 • zapewnia obsługę ciał kolegialnych (w tym m.in. komisje, rady, komitety, zespoły, grupy robocze, etc.),
 • uczestniczy w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa w zakresie polityki przemysłowej (współpracuje z instytucjami i ekspertami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi, opiniuje i uzgadniania dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej),
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich,
 • zarządza projektami pozakonkursowymi realizowanymi w Ministerstwie w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki przemysłowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu polityki przemysłowej, w szczególności: sytuacji sektorów, trendów gospodarki światowej, zasad dopuszczalności pomocy publicznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania UE
 • Znajomość otoczenia systemowego, regulacyjnego i instytucjonalnego działalności gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, wystąpienia publiczne
 • Myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. Rekrutacji

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Postępu 6

Więcej informacji

Office Coordinator

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy specjalista

wczoraj

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Więcej informacji

Główny specjalista

wczoraj

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób...

Więcej informacji