Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127286

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty wewnętrznych aktów normatywnych Prezesa i Dyrektora Generalnego UKE
 • Prowadzi zbiory i ewidencje przepisów wewnętrznych (aktów normatywnych, regulaminów, procedur i instrukcji)
 • Opracowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa UKE i Dyrektora Generalnego UKE
 • Inicjuje działania zmierzające do zwiększenia skuteczności funkcjonowania UKE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa lub opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych w administracji
 • Znajomość przepisów ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, Prawo zamówień publicznych, Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Wiedza dotycząca zadań realizowanych przez Prezesa UKE oraz funkcjonowania Urzędu
 • Umiejętność: redagowania tekstów, analizy i interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientami naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca...

Więcej informacji

Główny specjalista do spraw legislacji

dzisiaj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji