Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129525

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca przy monitorze ekranowym,


-        krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów

Zakres zadań

 • Koordynuje i przeprowadza inwentaryzacje planowe pełne, planowe okresowe, doraźne, zdawczo-odbiorcze w zakresie: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów budynków, budowli i obiektów inżynierii lądowej, materiałów
 • Koordynuje i przeprowadza spisy dodatkowe i weryfikacyjne do inwentaryzacji pełnych i doraźnych
 • Sporządza wykazy różnic inwentaryzacyjnych
 • Sporządza roczne sprawozdania dotyczące wykonania planu inwentaryzacyjnego
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie niedoborów i nadwyżek wykazanych po wycenie spisów z natury
 • Przygotowuje dokumentację w sprawach związanych z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych
 • Organizuje odbiór zużytych składników majątku na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych
 • Obsługuje proces likwidacji zużytych składników mienia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 1 rok pracy w komórkach zajmujących się ewidencją majątku
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania majątkiem
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania majątkiem
 • Znajomość PUW EZD
 • Znajomość systemu Egeria

Najnowsze oferty pracy:

Operator linii produkcyjnej

dzisiaj

ManpowerGroup

mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Więcej informacji

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Pułtusk

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Pracownik inwentaryzacji

2023-11-22

Młodzieżowe Centrum Kariery Warszawa Mokotów

mazowieckie / Warszawa

zliczanie towaru za pomocą skanera Wymagania inne:

Więcej informacji