Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129597

Warunki pracy • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • opracowuje i opiniuje projekty zmian rządowych dokumentów strategicznych w zakresie infrastruktury transportowej,
 • opiniuje projekty aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w celu zapewnienia ich zgodności z systemem prawa,
 • dokonuje analiz prawnych,
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc.,
 • •udziela bieżącej pomocy prawno-legislacyjnej pracownikom Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze procesu legislacyjnego
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu działania Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, w szczególności: ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, założeń dokumentu pn. Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny Etap I. 2020-2023
 • Znajomość Regulaminu pracy Rady Ministrów
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w administracji rządowej

Najnowsze oferty pracy:

Operator linii produkcyjnej

dzisiaj

ManpowerGroup

mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Więcej informacji

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Pułtusk

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

wczoraj

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem komputera budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy) węzeł sanitarny...

Więcej informacji

Specjalista

wczoraj

Główny Urząd Miar w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas...

Więcej informacji