Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129738

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Przygotowuje koncepcję, monitoruje i analizuje badanie nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz ocenia i udostępnia wyniki badania, w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odbiorcom krajowym oraz organizacjom międzynarodowym,
 • Analizuje, ocenia i udostępnia wyniki badań z zakresu ekonomicznych aspektów środowiska, w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odbiorcom krajowym oraz organizacjom międzynarodowym,
 • Współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, w celu zapewnienia dostosowania statystyki polskiej dotyczącej ekonomicznych aspektów ochrony środowiska i rachunków środowiskowych do standardów międzynarodowych,
 • Opracowuje badania wtórne z zakresu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, w celu uzyskania informacji wymaganych przez prawodawstwo oraz odbiorców krajowych i organizacje międzynarodowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość prawodawstwa z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych oraz umiejętność analizy wyników
 • Znajomość zasad funkcjonowania statystyki publicznej i jej struktur organizacyjnych
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Myślenie analityczne
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ekologii lub ekonomii
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze ekonomicznych aspektów ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość podstaw ekonomii
 • Znajomość potrzeb informacyjnych użytkowników
 • Umiejętność wizualizacji danych
 • Umiejętność identyfikacji i pozyskiwania nowych źródeł i form zasilania danymi
 • Znajomość metod badawczych stosowanych w statystyce publicznej

Najnowsze oferty pracy:

Operator linii produkcyjnej

dzisiaj

ManpowerGroup

mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Więcej informacji

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Pułtusk

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

wczoraj

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem komputera budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy) węzeł sanitarny...

Więcej informacji

Specjalista

wczoraj

Główny Urząd Miar w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas...

Więcej informacji