Główny specjalista

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133090

Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego
 • na parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać 5-o stopniowe biegi schodowe,
 • przy wejściu zainstalowane są drzwi otwierane automatycznie,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji,
 • w budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 • jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących jest winda z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braillea,
 • winda przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • korytarze nie są szerokie, jednak oznaczone kontrastowymi kolorami i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
 • do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Zakres zadań

 • Nalicza wynagrodzenia dla pracowników, przygotowuje wypłaty za czas choroby i zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, sporządza listy płac, przygotowuje przelewy na konta osobiste pracowników w celu realizacji zobowiązań pracodawcy.
 • Nalicza wynagrodzenia z tytułu zawartych umów dla osób fizycznych współpracujących z Urzędem na podstawie umów cywilnoprawnych, sporządza listy płac na podstawie wystawionych rachunków, sprawdzając ich zgodność z zawartymi umowami oraz przygotowuje przelewy bankowe na konta osobiste w celu zapewnienia realizacji zobowiązań Urzędu wobec usługodawców.
 • Dokonuje miesięcznych rozliczeń składek ubezpieczeniowych, sporządza przelewy składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń ZUS, przygotowuje zwroty składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy ich wymiaru w celu zapewnienia właściwej realizacji zobowiązań Urzędu jako płatnika składek.
 • Obsługuje system Płatnik w zakresie dokonywania obligatoryjnych zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników, usługodawców i ich członków rodzin w ramach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 • Sporządza w części dotyczącej płac okresowe sprawozdania budżetowe i statystyczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w celu dostarczenia bieżącej informacji o wykonaniu funduszu wynagrodzeń.
 • Dokonuje miesięcznych i rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym sporządza i przekazuje pracownikom oraz urzędom skarbowym wymagane prawem imienne informacje o wysokości osiągniętych dochodów oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz przekazuje urzędowi skarbowemu deklaracje podatkowe od osób fizycznych ustawowych obowiązków płatnika podatku.
 • Prowadzi i kompletuje dokumentację płacową pracowników Urzędu, przygotowuje zaświadczenia o wynagrodzeniach, uczestniczy w uzupełnianiu dokumentacji składanej przez pracowników w innych instytucjach (ZUS, banki, itp.).
 • Uzgadnia salda kont rozrachunkowych dotyczących zobowiązań środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i usługodawców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy obsłudze płacowej pracowników
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustaw urzędniczych (o służbie cywilnej, pracownikach urzędów państwowych, o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) wraz z aktami wykonawczymi w zakresie wynagrodzeń
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu pracy
 • Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przepisów podatkowych
 • Dobra znajomość przepisów o rachunkowości, o finansach publicznych
 • Umiejętność obsługi systemu Płatnik
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie sytemu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone albo zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego, systemów bankowości elektronicznej

Najnowsze oferty pracy:

Pracownik serwisowy

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Asystent / Asystentka ds. rekrutacji

dzisiaj

Portal Praca.pl

mazowieckie / Warszawa, Ursynów, Al. KEN 18

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista / Specjalistka ds. płac

2024-02-25

TNS Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Ursynów, Jana Rosoła 40

Twój zakres obowiązków samodzielne naliczanie wynagrodzeń oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz...

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. Płac

2024-02-24

Contract Administration Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Rondo Daszyńskiego

Opis stanowiska: Samodzielne obsługiwanie standardowych procesów płacowych klientów, Sporządzanie oraz przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS,...

Więcej informacji