Główny specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136765

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Opracowuje procedury oraz monitoruje prawidłowe wdrażanie działań przez Instytucje Wdrażające w zakresie wsparcia w formie pomocy zwrotnej i instrumentów finansowych
 • Prowadzi zestawienia finansowe związane z alokacją oraz harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie oraz ich oceny
 • Monitoruje realizację projektów strategicznych dofinansowanych ze środków I i II osi priorytetowej programu Funduszy Europejskich na Energetykę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w zakresie energetyki
 • Monitoruje stan wypełnienia wskaźników wskazanych w programie FEnIKS w ramach I i II osi priorytetowej w zakresie energetyki
 • Weryfikuje wzory umów o dofinansowanie i odstępstwa wzorów umów o dofinansowanie
 • Weryfikuje przygotowane w Instytucjach Wdrażających dokumentacje naborowe
 • Opracowuje informacje o stanie realizacji projektów oraz poziomie i prognozie kontraktacji
 • Opiniuje akty prawne oraz rządowe dokumenty programowe związane z polityką krajową oraz wspólnotową w zakresie energetyki oraz zmian klimatu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze związanym z funduszami UE, albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość tematyki związanej z wdrażaniem instrumentów finansowych
 • znajomość dokumentów programowych POIiŚ 2014-2020 i FEnIKS 2021-2027
 • podstawowa znajomość tematyki związanej z pomocą publiczną
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

dzisiaj

Aon

mazowieckie /

Więcej informacji

Kontroler Jakości

dzisiaj

YANGO Sp. z o.o.

mazowieckie / Opacz-Kolonia, 500m od granicy Warszawy

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Główny Specjalista / Ekspert ds. postępowań administracyjnych w Departamencie Kontroli

2024-05-08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

mazowieckie / Warszawa

Główne zadania: prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie dochodzenia zwrotu środków, w ramach...

Więcej informacji

Główny specjalista

2024-05-06

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań...

Więcej informacji