Informatyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117289

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz występującymi awariami. Możliwy wysiłek fizyczny przy przenoszeniu sprzętu komputerowego. Konieczność poruszania się po budynku urzędu.


Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Udziela doraźnej pomocy pracownikom Inspektoratu w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego, telefonii stacjonarnej VoIP, urządzeń kopiujących oraz programów informatycznych.
 • Wspomaga zarządzanie scentralizowanym oprogramowaniem antywirusowym oraz scentralizowanym systemem zarządzania zasobami IT, usługami katalogowymi Active Directory, systemem poczty elektronicznej oraz systemami zarządzania treścią i obiegu dokumentów.
 • Przygotowuje stanowiska komputerowe, nadzoruje i przegląda stacje robocze w celu umożliwienia korzystania ze sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania.
 • Realizuje zadania w zakresie dotyczącym wykonywania przez podmioty zewnętrzne usług teleinformatycznych, czynności serwisu oprogramowania, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu komputerowego.
 • Wykonuje zadania gospodarowania sprzętem i akcesoriami komputerowymi, prowadzi ewidencję i stan zasobów IT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania stacjami roboczymi oraz usługami sieciowymi
 • Umiejętność instalowania i konfigurowania stacji roboczych i drukarek oraz ich urządzeń peryferyjnych
 • Umiejętność diagnostyki oraz eliminowania wadliwości działania sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Podstawowy poziom znajomości języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z instrukcji i dokumentacji technicznych
 • Znajomość oprogramowania biurowego klasy MS Office
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pod presją czasu i awarii
 • Komunikatywność oraz umiejętność precyzyjnego formułowania myśli
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia SEP do 1 kV
 • Posiadanie certyfikatów związanych z administrowaniem siecią, np. CCNA, NSE1
 • Posiadanie certyfikatów branżowych np. MCP, MCSA, MCSE
 • Umiejętność administrowania domeną w MS Windows Server
 • Umiejętność zarządzania telefonią stacjonarną, analogową i cyfrową VoIP
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole

Najnowsze oferty pracy:

Pielęgniarka / Pielęgniarz (Endoskopia)

wczoraj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Żoliborz, ul. Szamocka 6

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Systemów IT

wczoraj

PLAY

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Informatyk

wczoraj

Kuratorium Oświaty w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest...

Więcej informacji

Informatyk

wczoraj

Kuratorium Oświaty w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest...

Więcej informacji