Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Miejsce pracy: Legionowo
Numer: StPr/23/0535
OBOWIĄZKI:
Cel stanowiska: realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;Zadania podstawowe: 1) kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych;2) bieżące informowanie Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;3) prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;4) udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków słuchaczy;5) sporządzanie i przedstawienie Komendantowi Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie oraz wypadkom przy pracy;6) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;7) przeprowadzanie instruktaży w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;8) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;9) przedstawienie Komendantowi Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;10) udział w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego;11) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;12) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy.Zadania dodatkowe: 1) współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań;2) realizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego dla kadry jednostki;3) udział w przeprowadzeniu etapów doboru do służby w Policji;4) opracowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;5) opiniowanie projektów aktów prawnych;6) uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej;7) realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;8) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym;9) archiwizowanie dokumentacji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

- pożądane: komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej, oceniania, przewidywania, rozwiązywania problemów, interpretacji przepisów, redagowania tekstów;- niezbędne: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE;- kwalifikacje zawodowe: technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Miejsce pracy:

Legionowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 228 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

Najnowsze oferty pracy:

Operator linii produkcyjnej

dzisiaj

ManpowerGroup

mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Więcej informacji

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Pułtusk

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Inspektor

2023-11-26

Komenda Miejska Policji w Płocku

mazowieckie / Płock

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa współpraca z pracownikami KMP/KP/PP współpraca z instytucjami zewnętrznymi m.in. Komisje Lekarskie MSWiA,...

Więcej informacji

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

2023-10-30

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

mazowieckie / Legionowo

Cel stanowiska: realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;Zadania podstawowe: 1) kontrolowanie warunków służby i pracy oraz...

Więcej informacji