Inspektor / Starszy Inspektor w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych II

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Inspektor / Starszy Inspektor w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych II
Miejsce pracy: Warszawa, biuro w centrum Warszawy
Nr ref.: 35/2023
Umowa na czas określony do 31/03/2024r.

Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> OFERTY PRACY.

Podstawowe obowiązki:
 • Wypełnianie/ uzupełnianie baz danych w zakresie prowadzonych kontroli przez zespoły kontrolujące.
 • Wspomaganie zespołów kontrolnych w pracach związanych z prowadzeniem działań kontrolnych.
 • Obsługa EZD w zakresie działań wydziałów.
 • Archiwizacja dokumentacji pokontrolnej.
Wymagania niezbędne (wynikające z Rozporządzenia płacowego CUPT):
 • Inspektor wymagane wykształcenie średnie, nie wymagany staż pracy.
 • Starszy inspektor - wymagane wykształcenie wyższe, staż pracy minimum 1 rok lub wykształcenie średnie, staż pracy minimum 4 lata.
Wymagania dodatkowe (merytoryczne) i kompetencje:
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, w tym w szczególności Microsoft Excel – arkusz kalkulacyjny (znajomość potwierdzona testem na spotkaniu rekrutacyjnym).
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Uwaga:
Na rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony test ze znajomości Microsoft Excel.
CV złożone w innym języku niż język polski nie będą brane pod uwagę.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat na czas określony do 31.03.2024 r.
 • Wynagrodzenie zasadnicze (w zależności od stanowiska, wiedzy i doświadczenia):
  Inspektor: 4 000 - 4 500
  Starszy inspektor 4 200 - 4 700
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”.
 • Świadczenia jubileuszowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kongresach, warsztatach, kursach.
 • Ruchomy czas pracy – 8h pomiędzy 7:00 a 17:00.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Preferencyjne warunki skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietów medycznych, Karty MultiSport.
 • Dofinansowanie do urlopu, wsparcie Pracownika i Jego rodziny w sytuacjach losowych.
 • Plan emerytalny PPK.
 • Nowoczesne narzędzia pracy.
 • Atrakcyjne biuro, w centrum Warszawy, dostosowane do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).
Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”
............................................................
Podpis kandydata do pracy
 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.
............................................................
Podpis kandydata do pracy


Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania
 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Termin składania Aplikacji upływa w dniu 16/09/2023r.

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientami naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca...

Więcej informacji

Główny specjalista do spraw legislacji

dzisiaj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji