Inspektor / Starszy Specjalista w Departamencie Działań Inwestycyjnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Starszy Specjalista w Departamencie Działań Inwestycyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DDI/58/24

Stanowisko pracy ds. modernizacji gospodarstw i odtwarzania produkcji

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Interpretowanie i informowanie o szczegółowych zasadach przyznawania i udzielania pomocy w zakresie działań inwestycyjnych będących w kompetencji Wydziału, w tym udzielanie pisemnych odpowiedzi na zapytania Biur Wsparcia Inwestycyjnego, podmiotów zewnętrznych, wnioskodawców/ beneficjentów;
 • Opracowywanie i aktualizacja formularzy dokumentów aplikacyjnych, płatnościowych wraz z instrukcjami, umów przyznania pomocy oraz przygotowanie informacji o zasadach ich stosowania (w odniesieniu do umów, informowanie o zasadach stosowania ich postanowień) dla działań będących w kompetencji Wydziału;
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentów oraz wydawanie interpretacji w zakresie ekonomiczno-technicznych uwarunkowań przyznawania i wypłacania pomocy;
 • Udział w pracach związanych z identyfikacją problemów i przygotowaniem propozycji zmian w zasadach udzielania pomocy finansowej i procedurach opracowanych w Departamencie;
 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem założeń, testowaniem i doskonaleniem systemu informatycznego do obsługi działań będących w kompetencji Wydziału;
 • Udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją aktów prawnych dla działań będących w kompetencji Wydziału;
 • Udział w nadzorowaniu stosowania procedur w szczególności w odniesieniu do zasad przyznawania i rozliczania pomocy dla ww. działań, w tym przeprowadzanie wizytacji w BWI OR w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego oraz cykliczne szkolenia merytoryczne w ramach przeprowadzanych w oddziałach regionalnych wizytacji;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ARiMR w zakresie kompetencji Wydziału;
 • Przygotowanie odpowiedzi na raporty służb audytu wewnętrznego Agencji oraz zewnętrznych instytucji kontrolnych (krajowych i zagranicznych) oraz odpowiedzialność za wdrażanie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych w zakresie kompetencji Wydziału, jak również aktualizacja informacji o stanie wdrażania;
 • Uczestniczenie w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez uprawnione podmioty krajowe i Unii Europejskiej w zakresie kompetencji Wydziału.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczno-rolnicze, rolnicze, ekonomiczne, ogrodnicze, zootechniczne, ochrona środowiska, administracyjne i pokrewne.
 • Ogólna znajomość zadań realizowanych przez Departament.
Wymagania pożądane:
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Kreatywność i umiejętność samodzielnej pracy.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • List motywacyjny
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

Najnowsze oferty pracy:

Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

dzisiaj

Aon

mazowieckie /

Więcej informacji

Kontroler Jakości

dzisiaj

YANGO Sp. z o.o.

mazowieckie / Opacz-Kolonia, 500m od granicy Warszawy

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

2024-05-14

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

2024-05-11

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Wymagania: Ukończone studia kierunkowe Doświadczenie ok. 4 lat pracy na podobnym stanowisku w firmie usługowej/przemysłowej/produkcyjnej Znajomość...

Więcej informacji