Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Węgrów
Ogłoszenie o naborze Nr 133285

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu jak i poza siedzibą, kontrole wykonywane w terenie na obszarze powiatu węgrowskiego w godz. 8:00 do 16:00
 • samodzielne przemieszczanie się samochodem służbowym niedostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami
 • wyjazdy służbowe
 • kontrole w zakładach niedostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • obsługa komputera, drukarki, skanera, telefonu i urządzeń pomiarowych
 • obsługa klientów zewnętrznych
 • kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym
 • praca w budynku na parterze, bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych ruchowo, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind oraz toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • kontroluje podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadza kontrole urzędowych lekarzy weterynarii w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego będących pod nadzorem PLW w Węgrowie
 • pobiera próbki do badań laboratoryjnych w nadzorowanych zakładach
 • prowadzi kontrole weterynaryjne w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wystawianie świadectw zdrowia
 • sporządza wymaganą dokumentację: wykazy, plany, sprawozdania, raporty, decyzje itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe tytuł lekarza weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych oraz postępowania administracyjnego
 • Dobra umiejętność obsługi komputera
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba , która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów-nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel handlowy ze znajomością języka francuskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Pruszków

Więcej informacji

Przedstawiciel Handlowy ze znajomością języka włoskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Pruszków

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Inspektor weterynaryjny

2024-02-23

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

mazowieckie / Siedlce

Warunki pracy - praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner,...

Więcej informacji

Inspektor weterynaryjny

2024-02-21

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach

mazowieckie / Kozienice

Warunki pracy Praca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kozienicach w budynku parterowym oraz poza siedzibą urzędu (teren powiatu...

Więcej informacji