Inspektor

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112927

Warunki pracy

Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny.  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po lewej stronie, na szybie drzwi umieszczona jest naklejka z nazwą instytucji, napisana w alfabecie Braillea. Po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do sekretariatów Kuratorów i Dyrektorów wydziałów umieszczone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braillea. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu.

Zakres zadań

 • obsługuje kancelarię, w szczególności: obsługuje korespondencję wpływającą składaną w kancelarii bezpośrednio przez interesantów oraz nadsyłaną za pośrednictwem: - operatorów usług pocztowych i kurierskich, - poczty elektronicznej, - elektronicznej skrzynki podawczej znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w tym skanuje korespondencję papierową rejestruje korespondencję w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i przekazuje ją do dalszego procedowania;
 • przygotowuje listy (korespondencję) do wysyłki, w tym: - rejestruje listy w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, - generuje i drukuje z Pocztowej Książki Nadawczej oraz zestawienia przesyłek nierejestrowanych, - sporządza zbiorcze zestawienia listów rejestrowanych i nierejestrowanych;
 • prowadzi ewidencję korespondencji przekazywanej do delegatur;
 • udziela ogólnych informacji interesantom oraz kieruje interesantów do właściwych komórek organizacyjnych lub pracowników;
 • zabezpiecza prowadzone rejestry i dokumentację przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • prowadzi, przygotowuje oraz przekazuje dokumentację kancelarii do archiwum zakładowego zgodnie z Instrukcją kancelaryjną, Rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego;
 • obsługuje urządzenia biurowe oraz zgłasza ich ustereki zgodnie z przyjętymi w Kuratorium zasadami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 • biegła znajomość obsługi komputera, Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office,
 • umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi (fax, kopiarka, skaner, drukarka),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • solidność, dokładność, dociekliwość,
 • terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia.

Najnowsze oferty pracy:

Lekarz Stomatolog

wczoraj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Ekspert ds. Relacji z Klientem

wczoraj

GRUPA PZU

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Referent w pracowni projektowej

wczoraj

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

mazowieckie / Warszawa

- tworzenie dokumentacji projektowej: budowlanej, przetargowej i wykonawczej w zgodności z normami i przepisami budowlanymi; - dbanie o prawidłowy obieg...

Więcej informacji

Referent

wczoraj

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy...

Więcej informacji