Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126685

Warunki pracy


 • Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych na terenie województwa mazowieckiego połączona z pracą biurową.
 • Stres związany z kontrolą przedsiębiorców.
 • Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych wymagająca przemieszczania się na terenie województwa mazowieckiego.
 • Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie BIP Urzędu.

Zakres zadań

 • uczestniczy w kontroli zgodnie z tematyką i zasadami określonymi w odpowiednich przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej
 • przygotowuje dokumentację kontrolną w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego
 • opracowuje na podstawie ustaleń kontroli projekty wystąpień i pism pokontrolnych oraz innych pism związanych z kontrolą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - (rozdział 5)
 • znajomość przepisów rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2009 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy
 • znajomość przepisów rozporządzenia z dnia 10 maja 2012 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej
 • rzetelność i terminowość
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • Obsługa komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozumienia przepisów prawa i zastosowania ich w praktyce
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Inspektor kontroli państwowej w Departamencie Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2023-09-22

Najwyższa Izba Kontroli

mazowieckie / Warszawa

wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli lub tematyką kontroli doraźnej i poleceniami...

Więcej informacji

Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Biurze Rachunkowości i Finansów w Wydziale ds. Obsługi Budżetu Operacyjnego

2023-09-22

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

mazowieckie / Warszawa, biuro w centrum Warszawy

Dołącz do CUPT! Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy....

Więcej informacji