Inspektor

Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Siedlce
Ogłoszenie o naborze Nr 126988

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa w systemie jednozmianowym w godzinach 7.30-15.30, obsługa komputera.Oświetlenie naturalne i sztuczne. Konieczność z korzystania urządzeń biurowych : telefon, fax, komputer, drukarki, niszczarki. Część budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z inwalidztwem narządu ruchu.

Zakres zadań

 • Wystawianie skierowań na badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz specjalistyczne, a także szczepienia ochronne. Monitorowanie terminowości ich wykonywania przez policjantów/pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami/pracownikami policji.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi-przychodniami lekarskimi odnośnie prawidłowości wystawianych skierowań na badania oraz szczepienia. Typowanie placówek do wzięcia udziału w przetargach związanych z zakupem usług medycznych. Szacowanie ilości szczepień ochronnych oraz ilości badań, które wynikają z potrzeb prawidłowej ochrony zdrowia nad pracownikami wynikającej z obowiązujących przepisów oraz warunków służby/pracy funkcjonariuszy/pracowników. Kompletowanie oraz wysyłanie dokumentów odnośnie dofinansowania związanego związanego z zakupem okularów korekcyjnych.
 • Uzupełnianie danych odnośnie zrealizowanych badań/szczepień w bazie "Medycyna Pracy" oraz SWOP oraz comiesięczne zestawienie odnośnie przewidywanych szczepień ochronnych oraz badań okresowych i wstępnych.
 • Prowadzenie rejestrów: wniosków na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, badań okresowych policjantów i pracowników policji, badań wstępnych dla pracowników.
 • Prowadzenie rejestrów: badań lekarskich i psychologicznych dla policjantów i pracowników policji związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami służbowymi, szczepień ochronnych dla policjantów i pracowników policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego..
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Upoważnienie do przetwarzani danych osobowych uzyskane po przyjęciu do pracy.
 • Znjomość przepisów prawa, orzeczeń sądowych
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Komunikatywność
 • Umiejętności redakcyjne
 • Obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • Znajomość sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. Rekrutacji

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Postępu 6

Więcej informacji

Office Coordinator

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Inspektor

dzisiaj

Starostwo Powiatowe w Otwocku

mazowieckie / Otwock

nazwa komórki organizacyjnej, do której jest prowadzony nabór: Wydział komunikacji i Transportu Wymiar etatu: 1/1 Zakres obowiązków: prowadzenie...

Więcej informacji

Inspektor

2023-09-29

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - naturalne i sztuczne...

Więcej informacji