Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137077

Warunki pracy

- krajowe wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,


- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,


- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Wspiera monitoring wydatków dotyczących KSZRD oraz poszczególnych zadań i projektów,
 • Weryfikuje dokumenty stanowiące podstawę do płatności oraz faktury w celu oceny ich zgodności z zasadami prowadzenia rozliczeń dla KSZRD oraz poszczególnych zadań i projektów. Prowadzi monitoring dostarczonych przez poszczególnych Wykonawców produktów oraz dokumentacji pod kątem ich zgodności z założeniami projektowymi określonymi w Zamówieniu,
 • Prowadzi sprawozdawczość dla KSZRD w zakresie formalno-finansowym, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim,
 • Planuje i prognozuje wydatki dla poszczególnych zadań KSZRD,
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi w celu prowadzenia wstępnych ustaleń i uzgodnień dotyczących realizowanych zadań, w tym przygotowanie bieżącej korespondencji,
 • Bierze udział w rozwiązywaniu sporów i kwestii problemowych dotyczących rozliczeń, sprawozdawczości i ewidencjonowania majątku poprzez ustalenie stanu faktycznego i prawnego poszczególnych spraw. Koordynuje i ustala procedury związane z wypracowaniem standardów dla całości projektu dotyczących rozliczeń, sprawozdawczości,
 • Bierze udział w procesie przejmowania na stan GDDKiA składników majątku wytworzonego w wyniku realizacji KSZRD oraz zadań i projektów dotyczących inteligentnych systemów transportowych, realizowanych przy udziale Wydziału Inteligentnych Systemów Transportowych,
 • Sprawuje nadzór nad realizacją zamówień w częściach rozliczeniowo – majątkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość aktów prawnych: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o drogach publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz wnioskowania,
 • obsługa pakietu MS Office,
 • znajomość zasad dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zasad w zakresie ewidencji składników majątku.

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. kadr i płac

dzisiaj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

dzisiaj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa, Browary Warszawskie

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy inspektor

wczoraj

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym: godz. pracy od 7:30 do 15:30 w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest...

Więcej informacji

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości

wczoraj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie / Warszawa

Stanowisko pracy ds. analiz zarządczych i procedur 1 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / 1 etat – umowa o pracę na czas określony...

Więcej informacji