Inspektor

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137504

Warunki pracy

- czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


- budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • Obsługuje interesantów, w celu przyjęcia i wydania wyrobów zgłoszonych do badania i oznaczania cechami probierczymi.
 • Oblicza i przyjmuje należności za czynności probiercze.
 • Bada wyroby z metali szlachetnych metodą przybliżoną na kamieniu probierczym oraz metodą fluorescencji rentgenowskiej, w celu określenia ich próby.
 • Oznacza wyroby z metali szlachetnych cechami probierczymi, metodą tradycyjną i laserową, w celu potwierdzenia ich próby.
 • Wystawia świadectwa badania, zaświadczenia oraz decyzje dotyczące badanych wyrobów i materiałów z metali szlachetnych, w celu udokumentowania wyników badania wyrobów, które nie mogą być oznaczone cechami probierczymi.
 • Przeprowadza weryfikację wyrobów oraz dokumentów, w celu wykrycia ewentualnych błędów lub pomyłek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 536)
 • Znajomość obsługi komputera
 • Zdolności manualne
 • Umiejętność rozróżniania barw i odcieni
 • Uczciwość, bezstronność, sumienność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista / Specjalistka ds. Sourcingu

wczoraj

PwC

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Sekretarka

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Inspektor

wczoraj

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

mazowieckie / Ostrołęka

Warunki pracy Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Stanowisko pracy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

2024-05-23

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym jednozmianowym. Godz. pracy 7:30 do 15:30 Praca w siedzibie Oddziału...

Więcej informacji