Kierownik oddziału

Archiwum Państwowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Otwock
Ogłoszenie o naborze Nr 133288

Warunki pracy

Praca biurowa, stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Budynek II kondygnacyjny: parter jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
inwalidzkich, pomieszczenia biurowe znajdują się na 1 piętrze, w budynku
brak wind oraz brak dostępu na piętro dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Kieruje i organizuje pracę komórki organizacyjnej
 • Administruje zajmowanym obiektem Oddziału w zakresie stanu technicznego, zabezpieczenia antywłamaniowego, ppoż, bhp
 • Opracowuje plany i sprawozdania z działalności komórki organizacyjnej oraz ustala plany działań pracowników i kontroluje ich wykonanie
 • Wydaje zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz nadzoruje działalność kontrolną oddziału, w tym terminy wykonywanych kontroli, sprawdza protokoły kontroli, ekspertyzy i zalecenia pokontrolne, nadzoruje terminy wykonania zaleceń pokontrolnych, zgłasza propozycje jednostek organizacyjnych, w których mogą być wytwarzane materiały archiwalne
 • Inicjuje i uczestniczy w przedsięwzięciach popularyzatorskich i edukacyjnych
 • Kieruje działaniami związanymi z tworzeniem ewidencji zasobu oraz jego opracowaniem
 • Nadzoruje i uczestniczy w procesie zgodnego z prawem udostępniania materiałów archiwalnych poprzez wydawanie wierzytelnych kopii, odpisów i wypisów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie obsługi pakietów biurowych
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jęz. rosyjskiego oraz jęz. angielskiego w stopniu bardzo dobrym

Najnowsze oferty pracy:

Asystent / Asystentka ds. Obsługi Pacjenta

wczoraj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Praga-Północ, ul. Szernera 3

Więcej informacji

Drukarz Fleksograficzny

wczoraj

SLODKIE sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Kierownik oddziału

2024-03-01

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa; praca w siedzibie wydziału; praca na parterze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...

Więcej informacji

Kierownik Oddziału (m/k)

2024-02-18

Trenkwalder

mazowieckie / Warszawa

Obowiązki: kierowanie i motywowanie zespołu rekruterów oraz specjalistów ds. pracy tymczasowej, monitorowanie wydajności zespołu zapewniając...

Więcej informacji