Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137207

Warunki pracy

Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu podjęcia merytorycznej decyzji kończącej postępowanie karne skarbowe.
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.
 • Sporządza akty oskarżenia, kieruje sprawy do sądu oraz wnosi do sądu złożone przez sprawców wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w celu doprowadzenia do ukarania sprawcy czynu.
 • Wykonuje zadania oskarżyciela skarbowego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w postępowaniu przed sądem powszechnym – występowanie przed sądem jako organ wnoszący i popierający akt oskarżenia w celu uczestnictwa w procesie jako strona.
 • Występuje przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia oraz sprawach o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości w celu uczestnictwa w procesie jako strona.
 • Rejestruje i ewidencjonuje prowadzone sprawy oraz wprowadza inne dane w aplikacji Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (SI ESKS) w celu gromadzenia informacji w w/w zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze cła lub podatków lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Znajomość Kodeksu Karnego Skarbowego
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Karnego
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • Odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista / Specjalistka ds. Sourcingu

wczoraj

PwC

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Sekretarka

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Referent

2024-05-09

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Otwock

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu przy ul. Kołłątaja 1B przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca w zespole....

Więcej informacji

Referent

2024-05-09

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom z niepełnosprawnością ruchową. W...

Więcej informacji