Koordynator Diagnostyki Patomorfologiczno - Genetycznej

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych, odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.

Koordynator Diagnostyki Patomorfologiczno - Genetycznej
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ZPN/23/2023
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne),
 • Min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w podmiotach leczniczych (szpital, instytut medyczny),
 • Bardzo dobra znajomość zaawansowanych narzędzi IT oraz pakiet MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Dokładność i systematyczność w działaniu,
 • Wysokie kompetencje interpersonalne,
 • Determinacja w rozwiązywaniu problemów,
 • Umiejętność budowania długotrwałych relacji.
Dodatkowym atutem będzie:
 • Znajomość obsługi systemu CliniNet.
Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:
 • koordynacja pracy lekarzy specjalistów patomorfologów w zakresie kwalifikacji materiału histopatologicznego do wykonania oznaczeń genetycznych,
 • koordynację pracy lekarzy specjalistów w zakresie zleceń przygotowania materiału do oznaczeń genetycznych z wydaniem wyniku wstępnego,
 • koordynację pracy zespołu technicznego i pomocniczego w zakresie skompletowania badania, uzupełnienia ewentualnych braków wraz z przekazaniem do wykonania oznaczenia genetycznego,
 • uzupełnienie wstępnego rozpoznania patomorfologicznego o wyniki oznaczeń genetycznych wraz z przekazaniem do zatwierdzenia do lekarza specjalisty patomorfologa w celu wydania zintegrowanego raportu diagnostycznego.
Oferujemy:
 • Możliwość pełnoetatowego zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo,
 • Pracę w prestiżowej placówce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i zdobywanie wartościowego doświadczenia,
 • Przyjazną atmosferę i wsparcie zespołu.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kami

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie ul. W. K. Roentgena 5 na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem danych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Adres - Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5, nr telefonu: 22 54-62-889.
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.
7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych
Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Najnowsze oferty pracy:

Pielęgniarka / Pielęgniarz (Endoskopia)

wczoraj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Żoliborz, ul. Szamocka 6

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Systemów IT

wczoraj

PLAY

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Koordynator / Koordynatorka Zespołu Zobowiązań Niemedycznych

2023-03-17

Medicover sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Zarządzanie podległym zespołem pracowników (do 15 osób) - rekrutacja i zatrudnianie...

Więcej informacji

Koordynator Zespołu F2F

2023-03-17

STOWARZYSZENIE POLSKI KOMITET NARODOWY UNICEF POLSKI KOMITET NARODOWY UNICEF

mazowieckie / Warszawa

Czym różni się fundraising F2F w UNICEF od pracy w innej organizacji? Nie pracujemy w systemie prowizyjnym – mamy klarowne ścieżki rozwoju i...

Więcej informacji