Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Łosice
Ogłoszenie o naborze Nr 129770

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy zlokalizowane jest w budynku dwukondygnacyjnym, częściowo przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Klatka schodowa na piętro budynku i toaleta na parterze przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak windy na piętro, brak oznaczeń dla niewidomych oraz urządzeń specjalistycznych umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym. W pomieszczeniach występuje oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych w celu jego zminimalizowania lub jego wyeliminowania.
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli w celu zapewnienia prawidłowego, efektywnego i terminowego egzekwowania obowiązków podatkowych.
 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji danych oraz monitorowania prawidłowości dokonanych rozliczeń.
 • Bada zasadność zwrotu podatków w celu zapobieżenia ich wyłudzeniom.
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Analizuje informacje dostępne w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych w celu zapobiegania powstawaniu nadużyć i nieprawidłowości.
 • Na bieżąco obsługuje i analizuje informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) w celu weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w podatkach lub księgowości albo powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Operator linii produkcyjnej

dzisiaj

ManpowerGroup

mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Więcej informacji

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Pułtusk

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Kontroler Finansowy

dzisiaj

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: Samodzielne przygotowywanie raportów statutowych (P&L, bilans, cash flow) Tworzenie raportów zarządczych (analizy, rekomendacje,...

Więcej informacji

Financial Controller

dzisiaj

Headcount Solutions Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Our client international design and construction company seeks an experienced Financial Controller. Key Responsibilities Core Finance Ensure general ledger...

Więcej informacji