Młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137613

Warunki pracy

Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych o weterynaryjnych produktach leczniczych do elektronicznego Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RPL) oraz w unijnej bazie danych dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych (UPD – Union Product Database) za pośrednictwem RPL
 • Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu decyzji o wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego, decyzji o zmianie danych objętych pozwoleniem i/lub o zmianie dokumentacji będącej podstawą wydania tego pozwolenia, ulotki oraz charakterystyki produktu leczniczego oraz kontrola ich aktualności
 • Weryfikacja wniosku wraz z dokumentacją dotyczącą handlu równoległego
 • Prowadzenie korespondencji z podmiotami odpowiedzialnymi
 • Prowadzenie procedury monitorowania weterynaryjnych produktów leczniczych w obrocie poprzez prowadzenie bazy dotyczącej wstrzymania weterynaryjnego produktu leczniczego w obrocie
 • Przygotowywanie wykazów i korespondencji do krajowych i międzynarodowych instytucji/organów w ramach współpracy
 • Prowadzenie bazy dotyczącej otrzymywania powiadomień od hurtowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • podstawowa znajomość rozporządzenia 2019/6 oraz wytycznych Unii Europejskiej dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych
 • podstawowa znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • zdolności organizacyjne
 • asertywność
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość programów komputerowych (MS Office)
 • komunikatywność
 • samodzielność i inicjatywa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. kadr i płac

wczoraj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

wczoraj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa, Browary Warszawskie

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy specjalista

2024-05-28

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Specjalista

2024-05-28

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca w systemie CST2021; Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się...

Więcej informacji