Naczelnik wydziału

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126071

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Planuje, organizuje i kieruje pracą Wydziału oraz nadzoruje przebieg i realizację zadań wykonywanych przez pracowników
 • Nadzoruje i koordynuje monitorowanie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej oraz centralnych systemów informatycznych wykorzystywanych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Koordynuje prace związane z zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa informacji
 • Nadzoruje prace związane z opracowywaniem i aktualizacją zasad ochrony danych i centralnych systemów informatycznych wykorzystywanych w Głównym Inspektoracie Sanitarnym i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Koordynuje i nadzoruje prace związane z identyfikacją, analizą i zarządzaniem ryzykiem w zakresie funkcjonujących systemów informatycznych
 • Współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych oraz Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w zakresie koordynowania spraw związanych z ochroną danych, w tym danych osobowych w systemach informatycznych
 • Koordynuje i nadzoruje prace związane z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych
 • Koordynuje opracowywanie analiz, zestawień i raportów w zakresie zadań realizowanych w Wydziale

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • Wiedza z obszaru bezpieczeństwa informacji
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Przeszkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Umiejętności analityczne
 • Odporność na stres
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem, np. M_o_R
 • Uprawnienia do prowadzenia audytów systemu bezpieczeństwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętności modelowania procesów biznesowych
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność
 • Wysoka kultura osobista
 • Znajomość Normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Naczelnik Wydziału w Biurze Rachunkowości i Finansów w Wydziale Księgowości

2023-09-20

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

mazowieckie / Warszawa, biuro w centrum Warszawy

Dołącz do CUPT! Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy....

Więcej informacji

Naczelnik wydziału

2023-09-15

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,...

Więcej informacji