Naczelnik wydziału

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126369

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Stanowisko decyzyjne. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Kieruje pracami Wydziału w celu zapewnienia poprawnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania zadań, związanych z nadzorem pod względem technicznym nad utrzymaniem systemów informatycznych oraz zmianami w systemach, wspierających merytorycznie zadania statutowe w Głównym Inspektoracie;
 • Planuje oraz organizuje prace podległych pracowników w celu zapewnienia terminowego wykonywania zadań związanych z analizą, wytwarzaniem i wdrażaniem rozwiązań dotyczących systemów informatycznych merytorycznie wspierających zadania statutowe Głównego Inspektoratu;
 • Przydziela zadania pracownikom Wydziału dotyczące opracowywania usprawnień związanych z rozwojem teleinformatycznym Głównego Inspektoratu oraz udziela niezbędnych wskazówek i pomocy w ich realizacji;
 • Nadzoruje i kontroluje jakość wykonywanej pracy w zakresie przygotowywanej przez podległych pracowników dokumentacji dotyczącej systemów informatycznych oraz zagadnień związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • Sprawdza pod względem merytorycznym i formalnym oraz parafuje i akceptuje pisma oraz dokumenty sporządzane przez podległych pracowników w związku ze współpracą z komórkami Urzędu, a także innymi podmiotami i jednostkami administracji publicznej, jak również w ramach udziału w procesach dotyczących postępowań o zamówienia publiczne;
 • Doskonali styl i metody pracy w Wydziale poprzez usprawnianie organizacji i technik związanych ze zbieraniem wymagań na rozwój istniejących i tworzenie nowych systemów informatycznych;
 • Reprezentuje Wydział wobec Dyrektora Biura oraz wobec kierujących innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu poprzez przedstawienie wyników pracy Wydziału, w tym wyników analizy trendu zmian wykorzystania systemów IT w Głównym Inspektoracie. Zadania realizuje także poprzez reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Swoje zadania wykonuje również w trakcie wyjazdów służbowych zagranicznych;
 • Opracowuje projekty zakresów czynności podległych pracowników oraz dokonuje ich okresowej oceny.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe profilowane: techniczne, informatyczne, zarządzanie;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego profilowanego – powyżej 3 lat, w przypadku wykształcenia wyższego – powyżej 6 lat, w obu przypadkach doświadczenie zawodowe pracy na stanowisku informatycznym, praca przy zarządzaniu projektami w tym minimum roczne doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie podstawowym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
 • Znajomość notacji (BPMN lub UML), znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, znajomość zasad zarządzania projektami informatycznymi zgodnie z metodyką Prince 2, znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, znajomość Krajowych Ram Interoperacyjności;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność, kierowanie, motywowanie, delegowanie, ocena i rozwój pracowników, rozwiązywanie konfliktów, komunikatywność, podejmowanie decyzji; kreatywność, zarządzanie (kierowaniem) zespołem oraz umiejętności interpersonalne w zakresie prowadzenia negocjacji;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie zaawansowanym (Certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważny);
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2;
 • Wiedza na temat bezpieczeństwa IT, znajomość zagadnień sieciowych, znajomość języka T-SQL, znajomość architektury systemów informatycznych;
 • Kompetencje: zarządzanie stresem.

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Naczelnik Wydziału w Biurze Rachunkowości i Finansów w Wydziale Księgowości

2023-09-20

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

mazowieckie / Warszawa, biuro w centrum Warszawy

Dołącz do CUPT! Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy....

Więcej informacji

Naczelnik wydziału

2023-09-15

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,...

Więcej informacji