Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116823

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godzinnym w siedzibie urzędu na II piętrze oraz w pomieszczeniach na poziomie piwnic, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym. Pracownik wykonuje czynności z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu i faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie . Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.  Budynek przy wejściu wyposażony jest w urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak wind.

Zakres zadań

 • zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami postępuje z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną,
 • kontroluje obieg i przechowywanie dokumentów niejawnych oraz przestrzega przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • przygotowuje projekty aktów prawnych Komendanta Rejonowego Policji z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzoruje jego realizację,
 • prowadzi poszerzone i zwykłe postępowania sprawdzające,
 • prowadzi szkolenia wstępne i okresowe z tematyki ochrony informacji niejawnych,
 • nadzoruje procesem udostępniania informacji niejawnych podmiotom pozapolicyjnym,
 • kieruje Zespołem ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz nadzoruje działalność składnicy akt KRP W-wa IV.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych, Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji, ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, urządzeń biurowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW lub SKW oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW lub SKW

Najnowsze oferty pracy:

Product Manager

dzisiaj

PRO-TALENT MARCIN GRALEWSKI

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych

dzisiaj

JT S.A.

mazowieckie / Warszawa, Białołęka

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Główny specjalista

2023-03-26

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki pracy: praca biurowa w siedzibie urzędu, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner). Miejsce i...

Więcej informacji

Specjalista Ochrony Danych Osobowych

2023-03-14

CAPITAL SERVICE

mazowieckie / Ostrołęka

Twój zakres obowiązków: prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych opiniowane regulacji wewnętrznych oraz umów zawieranych z...

Więcej informacji