Pielęgniarka / Pielęgniarz do Medycyny Pracy

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Pielęgniarka / Pielęgniarz do Medycyny Pracy
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb badań profilaktycznych pracowników, w tym m.in. wykonywanie EKG, audiometrii, spirometrii, czucia kontrastu, odporności na olśnienie i widzenia zmierzchowego, próby oziębieniowej, szczepień ochronnych pracowników, pomiar parametrów życiowych, wagi, wzrostu  oraz obliczanie BMI, zgodnie z uprawnieniami
 • Przygotowywanie gabinetów do świadczenia usług medycznych, przygotowanie i dbanie o czystość odzieży służbowej, nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym przychodni i gospodarką odpadami medycznymi
 • Monitorowanie sprawności sprzętu, przynależnych paszportów technicznych, zgłaszanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały niezbędne do funkcjonowania gabinetów medyczno-pielęgniarskich, w tym apteczek pierwszej pomocy i zestawu p/wstrząsowego oraz zgłaszanie usterek i awarii do Kierownika
 • Wytwarzanie, przetwarzanie, zabezpieczanie dokumentacji medycznej zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym: przygotowywanie dokumentacji dla lekarzy oraz na potrzeby badań odwoławczych,  wykonywanie czynności związanych z procedurą przeniesienia lub udostępnienia dokumentacji, terminowa archiwizacja dokumentacji zgodnie z instrukcją i wytycznymi Archiwum Zakładowego PKP S.A
 • Udział w realizacji profilaktycznych programów prozdrowotnych wynikających z oceny stanu zdrowia pracowników oraz programów przygotowanych przez pracodawcę
 • Bieżące wsparcie rejestracji w obsłudze klienta zgłaszającego się na badania profilaktyczne, w szczególności: w prowadzeniu rejestru osób badanych (księga główna) oraz rejestracji badań w systemie, w tym statystyka wykonywanych świadczeń
 • Współpraca w zakresie realizacji celów założonych przez Dyrekcję oraz sprawozdawczość z przydzielonych zadań własnych i przekazywanie raportu do Kierownika
 • Weryfikacja zgodności załączników do faktur za wykonane świadczenia medyczne
 • Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w miejscu pracy oraz szkolenie pracowników z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w zakresie własnych kompetencji
 • Dbanie o dyscyplinę pracy i właściwą obsługę osób badanych
 • Wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych, z zakresu zadań komórki organizacyjnej, odpowiednich do posiadanych kompetencji i umiejętności
 • Obsługa służbowej poczty elektronicznej oraz systemów działających w PKP S.A.
Wymagania:
 • Wykształcenie min. średnie medyczne - preferowane ukończone studia licencjackie/ magisterskie na kierunku pielęgniarstwo
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Ukończony kurs specjalistyczny z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG
 • Mile widziany kurs kwalifikacyjny z zakresu ochrony zdrowia pracujących
 • Mile widziane uprawnienia do wykonywania badań audiometrycznych oraz spirometrii
 • Orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Znajomość obsługi komputera w stopniu średnim
Oferujemy:
 • Pracę na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat
 • Stabilizację- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Elastyczność- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, B2B
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • Atmosferę- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wydarzeń kulturalnych i wypoczynku
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Pielęgniarka/ Pielęgniarz

dzisiaj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Praca w Centrach Medycznych LUX MED na terenie Warszawy. My zadbamy o: stabilne i bezpieczne zatrudnienie w największej grupie medycznej w Polsce; rynkowe...

Więcej informacji

Pielęgniarka/ Pielęgniarz (Medycyna Pracy)

dzisiaj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39

Praca w gabinecie medycyny pracy, zabiegowym oraz w punkcie szczepień w Centrum Medycznym LUX MED przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w Warszawie. LUX MED...

Więcej informacji