Prezes Zarządu

Warszawska Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa ” Chomiczówka" ul. Pabla Nerudy 1

poszukuje pracownika na stanowisko :

 

Prezes Zarządu

Warszawskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „ Chomiczówka”

Prezes Zarządu
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, koordynującym lub stanowisku związanym z zarządzaniem projektami,
 • doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołem,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,
 • złożenie oświadczenia o niekaralności i nietoczącym się obecnie wobec kandydata postępowaniu karnym, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 kk, (w przypadku wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu przed podpisaniem umowy kandydat zobowiązany jest do złożenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • w przypadku wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu kandydat ma obowiązek złożenia na piśmie oświadczenia o nieprowadzeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, a także oświadczenia, iż nigdy nie wykonywał usług na rzecz WSBM „Chomiczówka”,
 • wiedza oraz umiejętność praktycznego zastosowania ustaw dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej (ustawa z 15 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648.; ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208, oraz z 2022 r. poz. 1561; ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048),
 • podstawowa wiedza z zakresu prawa pracy,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe lub funkcyjne w sektorze spółdzielczości mieszkaniowej,
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką i zarządzaniem nieruchomościami, w tym gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem oraz zarządzaniem projektami - mile widziane certyfikaty Prince2, Agile lub inne potwierdzające umiejętności managerskie,
 • licencja zarządcy nieruchomościami,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowych środków zewnętrznych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • wykształcenie z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, administracji lub budownictwa.

REGULAMIN KONKURSU ORAZ OŚWIADCZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI www.wsbm-chomiczowka.pl

 

Oferty prosimy złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni do dnia 28.02.2023 r. do godz.15:30

01-926 Warszawa

ul. Pabla Nerudy 1

tel. 22 669-78-00

Fax 22 669-78-00

 

w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowego portalu rekrutacyjnego z zamieszczonym ogłoszeniem konkursowym Praca.pl

Najnowsze oferty pracy:

Office Manager

dzisiaj

LeverX Group

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielny Referent w Wydziale Usług Dystrybucyjnych

dzisiaj

PGE Dystrybucja S.A.

mazowieckie / Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52

Więcej informacji
Więcej ofert pracy