Projektant instalacji teletechnicznych

Projektant instalacji teletechnicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
 • kompleksowe opracowywanie dokumentacji projektowych z zakresu instalacji teletechnicznych,
 • czynne wsparcie przy wykonywaniu projektów technicznych instalacji i systemów bezpieczeństwa tj. SSP, DSO, SKD, SSWiN, CCTV, BMS, LAN itp.,
 • udział w wizjach lokalnych i inwentaryzacjach w celu ustalenia zakresów projektowanych i wykonywanych instalacji,
 • przygotowywanie zgodnie ze standardem wymaganych dokumentów dotyczących opracowywanych dokumentacji technicznych,
 • dokonywanie uzgodnień technicznych i ustaleń z inżynierami realizacji i serwisu w czasie      planowania oraz wykonywania dokumentacji technicznych,
 • wsparcie merytoryczne i techniczne dla wykonawców przy realizacji prowadzonych prac,
 • współpraca z przedstawicielami Inwestora w zakresie projektowym,
 • współpraca z pracownikami działu podczas kompletowania dokumentacji technicznych,
 • bieżące raportowanie zaawansowania prac,
 • tworzenie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe: kierunek: Telekomunikacja/Elektrotechnika/Automatyka,
 • praktyczna znajomość oprogramowania klasy AutoCad i GstarCAD,
 • znajomość pakietu MS Office, programu NORMA/ Zuzia,
 • podstawowa znajomość technologii systemów niskoprądowych,
 •  mile widziane doświadczenie w projektowaniu systemów bezpieczeństwa,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz przyswajania wiedzy i zagadnień technicznych,
 • bardzo dobra organizacji procesu przygotowania dokumentacji,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • odpowiedzialność, komunikatywność,
 • czynne prawo jazdy,
 • umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowymi atutami będą:
 • poświadczenie bezpieczeństwa PF oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • licencja pracownika zabezpieczenia technicznego lub wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • uprawnienia budowlane do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej i/lub elektroenergetycznej,
 • znajomość rynku Producentów i Dostawców branży,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
 • stabilność zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 • umowę o pracę na czas nieokreślony,
 • udział w realizacji ciekawych projektów,
 • możliwość rozwoju i zdobycia nowych doświadczeń zawodowych,
 • pakiet socjalny (prywatną opiekę medyczną, karę multisport, ubezpieczenie na życie)

 Do przesyłanego CV proszę dołączyć skan podpisanego oświadczenia o poniższej treści:

                       

OŚWIADCZENIE

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonej przez PKE Polska Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.
II. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych Aplikującego jest PKE Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, e-mail: office@pke-pl.com,  tel. 22 572 58 70.
2. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
3. Dane dotyczące  imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody, o której mowa w Art. 6 ust. 1 pkt. lit. a RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
4. Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia niniejszej rekrutacji, a jeżeli Aplikujący wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres kolejnego roku.
5. Aplikujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania.
6. Aplikujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Aplikującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez osobę aplikującą swoich danych osobowych wykraczających poza zakres określony ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) ma charakter dobrowolny, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzania tych dodatkowych danych spowoduje, że osoba ta zostanie wyłączona z procesu naboru, a przekazane dokumenty bez niniejszego oświadczenia będą niezwłocznie usunięte z zasobów informacyjnych PKE Polska Sp. z o.o.
 
 …………………………………………………………...
Miejscowość, data, podpis
 
*niewłaściwe skreślić
 
 
 
Więcej informacji na temat działalności Naszej firmy znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.pke.at/pl

Najnowsze oferty pracy:

Pracownik serwisowy

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Asystent / Asystentka ds. rekrutacji

dzisiaj

Portal Praca.pl

mazowieckie / Warszawa, Ursynów, Al. KEN 18

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Młodszy Inżynier Telekomunikacji

2024-02-15

Praca.pl Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Mokotów

Zakres obowiązków Praca jako niezawodny członek zespołu zajmującego się instalacją, uruchamianiem i integracją sprzętu sieciowego/telekomunikacyjnego....

Więcej informacji