Radca prawny

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117067

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym, redakcyjnym i legislacyjnym projekty decyzji administracyjnych, postanowień, pism oraz innych dokumentów i materiałów opracowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
 • Sporządza opinie prawne i udziela bieżących konsultacji i porad prawnych w zakresie stosowania prawa.
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym, redakcyjnym i legislacyjnym projekty umów cywilnoprawnych i porozumień w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, zasadami techniki prawodawczej oraz ochrony interesów Urzędu Transportu Kolejowego.
 • Wykonuje zastępstwo procesowe Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i Dyrektora Generalnego w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami, instytucjami i podmiotami.
 • Uczestniczy w koordynowaniu udzielania odpowiedzi na zapytania i wezwania sądów, prokuratury i innych organów ścigania.
 • Uczestniczy w koordynowaniu działalności komórek organizacyjnych w procesie opracowywania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz współpracuje z nimi w tym zakresie.
 • Czuwa nad prawidłowym zastosowaniem przepisów prawa w rozstrzygnięciach wydawanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
 • Udziela niezbędnego wsparcia oraz współdziała z innymi komórkami Departamentu Obsługi Prawnej w zakresie realizacji zadań w celu prawidłowego stosowania przez pracowników aktualnych przepisów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia pomocy prawnej
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
 • Znajomość ustawy o systemie oceny zgodności
 • Znajomość ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość KPA
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office oraz systemy informacji prawnej)
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawodawstwa z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa karnego i postępowania karnego, postępowania sądowo-administracyjnego, prawa europejskiego, prawa handlowego oraz prawa gospodarczego
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Znajomość prawa pracy

Najnowsze oferty pracy:

Asystent fryzjera/fryzjer

dzisiaj

Miejski Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Płock

Więcej informacji

Asystent fryzjera

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Radca prawny

wczoraj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Pruszków

OBOWIĄZKI: Obsługa prawna stosunków umownych z kontrahentami na etapie zawierania, zmiany i rozwiązywania umów, w tym umów z kontrahentami zagranicznymi;...

Więcej informacji

Radca

2023-03-30

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji