Radca prawny

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137197

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Przygotowuje opinie, projekty aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
 • Bierze udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi sądami oraz organami.
 • Prowadzi działania związane z procesem legislacyjnym projektów aktów prawnych przygotowywanych w Ministerstwie, w tym konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
 • Prezentuje stanowisko resortu ws. prawa autorskiego na forach krajowych.
 • Przygotowuje opinie, projekty aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu właściwości departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie studia prawnicze lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim
 • Wiedza z zakresu procedury legislacyjnej w Polsce i Unii Europejskiej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: skuteczna komunikacja, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjowania i argumentowania
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B1

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista / Specjalistka ds. Sourcingu

wczoraj

PwC

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Sekretarka

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Główny Specjalista / Radca Prawny

wczoraj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie / Warszawa

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej działań delegowanych i wspólnej polityki rybołówstwa Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1...

Więcej informacji

Radca prawny

wczoraj

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; - praca pod presją czasu – realizacja...

Więcej informacji