Referendarz

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112729

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.


Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiskapracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

  • Przygotowuje projekty wezwań, zawiadomień i decyzji wydawanych w ramach postępowania o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego,
  • Sporządza stanowiska i opinie prawne oraz odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, skargi, wnioski i inne wystąpienia w zakresie pozostającym we właściwości stanowiska,
  • Prowadzi sprawy wynikające z ustawy Prawo telekomunikacyjne, w szczególności dokonuje ocen i analiz, w tym analiz skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych, a także przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych, w zakresie ram prawnych dotyczących uprawnień użytkowników końcowych usług telekomunikacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Znajomość: zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej, przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, przepisów ustawy o drogach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Kompetencje miękkie: współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Ukończone szkolenia z zakresu telekomunikacji, zasad techniki prawodawczej lub procedury administracyjnej.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Najnowsze oferty pracy:

Doradca Klienta

dzisiaj

AGATA Spółka Akcyjna

mazowieckie / Warszawa, Okęcie

Więcej informacji

Magazynier

dzisiaj

RALCO TECHNIC SP Z O O

mazowieckie / Michałowice-Wieś, ul. Pałacowa 23

Więcej informacji
Więcej ofert pracy