Referendarz

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125959

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z dwustronną współpracą finansową i gospodarczą z Chinami, Wielką Brytanią, państwami Unii Europejskiej (UE) oraz kandydującymi do Unii, a także państwami nordyckimi, jak również z państwami Ameryki Północnej i Łacińskiej, państwami Azji, Australii i Oceanii. Bierze udział w opracowywaniu materiałów analitycznych i tezowo-informacyjnych dotyczących aktualnego stanu współpracy wykorzystywanych w trakcie spotkań Ministra Finansów oraz członków kierownictwa Ministerstwa Finansów (MF), a także kierownictwa departamentu z przedstawicielami ww. państw.
 • Realizuje sprawy z zakresu wizyt ministra oraz członków kierownictwa MF, a także kierownictwa departamentu w państwach ww. regionów oraz wizyty delegacji z tych krajów w ministerstwie.
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych i umów międzynarodowych zawieranych przez Polskę z ww. krajami, w szczególności umów o współpracy gospodarczej.
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych ze współpracą instytucjonalną Polski z Europejskim Obszarem Wolnego Handlu (EFTA), w celu zapewnienia udziału Ministra Finansów w procesie decyzyjnym EFTA w sprawach pozostających w kompetencji ministra.
 • Bierze udział w prowadzenie spraw dotyczących udziału Polski w pracach Grupy Wyszehradzkiej (V4), w celu realizacji zadań polityki zagranicznej będącej we właściwości MF.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych
 • Znajomość instytucji i instrumentów finansowych
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub rosyjskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. Rekrutacji

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Postępu 6

Więcej informacji

Office Coordinator

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy