Referent prawny

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113611

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu na zewnątrz warunki świadczenia pracy
  mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Koordynuje rządowy proces legislacyjny projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra, w szczególności z zakresu działu środowisko, a także opiniuje je pod względem prawnym, redakcyjnym i legislacyjnym
 • Sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych na wniosek komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • Koordynuje sprawy związane z naruszeniami prawa unijnego, wszczęte przez Komisję Europejską oraz prowadzone przez Komisję Europejską w ramach systemu EU-Pilot
 • Koordynuje proces notyfikacji aktów normatywnych przygotowanych przez Ministra
 • Koordynuje współpracę z Rządowym Centrum Legislacji i Radą Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów w zakresie uzgadniania projektów aktów normatywnych
 • Współpracuje w zakresie procesu legislacji z Sejmem, Senatem, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Prezydenta
 • Bierze udział w pracach nad projektami aktów normatywnych w ramach zespołów projektowych powoływanych w Ministerstwie, a także w komisjach prawniczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość aktów o charakterze ustrojowym takich jak Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej
 • znajomość Regulaminu pracy Rady Ministrów
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Doradca Klienta

  dzisiaj

  AGATA Spółka Akcyjna

  mazowieckie / Warszawa, Okęcie

  Więcej informacji

  Magazynier

  dzisiaj

  RALCO TECHNIC SP Z O O

  mazowieckie / Michałowice-Wieś, ul. Pałacowa 23

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Referent

  wczoraj

  Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim

  mazowieckie / Mińsk Mazowiecki

  Sekcja Personalno-Organizacyjna praca z dokumentacją dotyczącą działalnosci kadrowej, Sekcja Metodyki i Planowania Szkoleń - tworzenie materiałów...

  Więcej informacji

  Referent

  wczoraj

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  mazowieckie / Siedlce

  Warunki pracy Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak podjazdu oraz windy. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia...

  Więcej informacji