Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 114151

Warunki pracy

Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku dostosowanym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada windę, korytarze i toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania i orzeka w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej oraz prowadzi postępowania w sprawach odraczania terminów prawa podatkowego w celu skutecznej realizacji należności.
 • Prowadzi postępowania i orzeka w sprawach zabezpieczania zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe w celu likwidacji zaległości podatkowych.
 • Inicjuje działania w postępowaniach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz postępowaniu upadłościowym i naprawczym w celu zmniejszenia generowania kolejnych zaległości podatkowych.
 • Na bieżąco analizuje zaległości podatkowe, w tym wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych.
 • Wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych.
 • Poszukuje majątku dłużnika, dokonuje wpisów do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych w przypadkach bezskutecznej egzekucji celem zaspokojenia zaległości podatkowych.
 • Wydaje zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej w celu dostarczenia posiadanych przez urząd informacji.
 • Wnioskuje o wpis hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego w celu zapobiegania przedawnieniom zaległości podatkowych i realizacji zobowiązań podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Odpowiedzialność
 • komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Team Leader (German Operational Support Team)

  dzisiaj

  Coloplast Business Centre Sp z o.o.

  mazowieckie /

  Więcej informacji

  Specjalista ds. Socjalnych

  dzisiaj

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Podreferendarz

  dzisiaj

  Komenda Główna Policji w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

  Więcej informacji

  Podreferendarz

  dzisiaj

  Komenda Główna Policji w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie z przedstawicielami...

  Więcej informacji