Samodzielny referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126880

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Organizuje i koordynuje szkolenia, w celu podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
 • Współpracuje z Krajową Szkołą Skarbowości w obszarze badania potrzeb szkoleniowych, planowania szkoleń, oceny jakości szkoleń, organizacji szkoleń i egzaminów w obszarze służby przygotowawczej, zarządzania trenerami wewnętrznymi w jednostce, w tym ich rekrutacji, rozwoju, oceny i weryfikacji, w celu realizacji zadań Izby w tym zakresie.
 • Koordynuje rozwój zawodowy pracowników i funkcjonariuszy, w celu poszerzenia swoich umiejętności, niezbędnych do wykonywania zadań na aktualnym stanowisku pracy.
 • Organizuje staże i praktyki, w celu doskonalenia zawodowego przyszłej kadry administracji skarbowej.
 • Identyfikuje pracowników i funkcjonariuszy o wysokim potencjale celem wspierania ich rozwoju.
 • Zarządza wiekiem oraz procesem mentoringu w celu realizowania działań aktywizujących pracowników i funkcjonariuszy z dużym stażem zawodowym.
 • Wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na wydatki Izby, zgodnie z właściwością komórki, w celu realizacji zadań Izby w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji lub 1 rok w komórce ds. HR, szkoleń, kadr
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Referent w dziale usług i instrumentów rynku pracy

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Płock

1. Pomoc przy udzielaniu jednorazowo środków osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej:- udzielanie klientom PUP informacji i...

Więcej informacji

Referent w dziale usług i instrumentów rynku pracy

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Płock

1. Pomoc przy organizacji miejsc odbywania stażu- udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie organizacji miejsc odbywania stażu,- wydawanie i...

Więcej informacji